Sexto Básico
Profesor Jefe: Andrés Aravena

Horario de Clases

Liceo A5

Atención de Apoderados

Profesor Jefe: Andrés Aravena Otarola
Horario: Miércoles de 10:00 a 10:45 hrs